Nabídka služeb

 • TEPELNĚ ZUŠLECHTĚNÉ OCELOVÉ TRYSKACÍ MATERIÁLY

Kulaté ocelové granuláty Ervin Amasteel plně odpovídají ustanovením norem SAE J444 a J827 a ISO 11124-3 a SSPC-AB3. Ocelové ostrohranné drtě vyhovují podmínkám norem SAE J444 a J1993, ISO 11124-3 a SSPC-AB3.

Vaše specifické požadavky nad rámec těchto norem samozřejmě vyřešíme!

Jemný homogenní martenzit vytvořený procesem atomizace a následným tepelným zušlechťováním, zejména prudkým ochlazením ve vodě, je ideální metalurgickou strukturou pro přenos energie s vynikající odolností, která zaručuje nízkou spotřebu ocelových tryskacích materiálů.

Výrobky Ervin Amasteel procházejí velmi přísnou kontrolou velikosti zrn a výskytu tvarových odchylek a vad. Platí, že čím menší je ocelový tryskací materiál, tím lepší je pokrytí tryskaného povrchu.

tabulka_steel

 

 • APLIKACE MATERIÁLŮ

Ocelové tryskací materiály různé kvality využívají zákazníci z

 • leteckého a automobilového průmyslu,
 • strojírenství,
 • v kovárnách,
 • slévárnách,
 • ve výrobnách trub,
 • v železničním průmyslu a loděnicích,
 • při výrobě ocelových drátů, tyčí a pásů,
 • rovněž při opracování kamene, při povrchové úpravě před finální úpravou, např. lakováním, a v mnoha dalších oborech.

Ocelové tryskací materiály Ervin Amasteel zaručují:

 • Optimální drsnost povrchu.
 • Vyšší rychlost procesu tryskání.
 • Výkonnější čištění.
 • Nižší spotřebu elektrické energie.
 • Nižší spotřebu ocelových tryskacích materiálů.
 • Garantovanou stálou vysokou kvalitu ocelových tryskacích materiálů.
 • Nižší opotřebení konstrukčních dílů stroje.

PRIMA STEEL nabízí širokou škálu osvědčených směsí ocelových granulátů, drtí a kombinací granulátů a drtí v prvotřídní kvalitě. Směsi jsou míchány podle přesně stanovených receptur a dodávány jako samostatný produkt AMAMIX.

 

 • TECHNICKÁ POMOC

PRIMA STEEL nabízí poradenský servis při nastavení a seřízení tryskacího zařízení. Naši technici vám pomohou ušetřit náklady na elektrickou energii i na údržbu zařízení. Vyšší životnost používaného ocelového tryskacího materiálu snižuje množství nutné pro vaše projekty. A doporučením ocelového tryskacího materiálu s vyšší schopností přenosu energie zkrátíme dobu tryskání, a tedy opět ušetříme vaše náklady – na pracovní sílu a i na elektrickou energii.

Odborníci PRIMA STEEL vám rovněž doporučí správnou směs, která zajistí optimální poměr mezi výrobními náklady, rychlostí procesu, požadavky na drsnost, čistotu povrchu i spotřebu ocelového tryskacího materiálu a elektrické energie.

 

 • VÝVOJ

Ervin Amasteel zdokonaluje proces výroby ocelových tryskacích materiálů po řadu desetiletí. Dlouhá životnost našich výrobků je srovnávána s ostatními a ověřována každým dnem ve výrobních provozech po celém světě. Zákazníci obvykle potvrzují delší životnost ocelových tryskacích materiálů Ervin Amasteel a profitují z jeho nižší spotřeby ve svých procesech. Výrobní závody Ervin Amasteel navíc pravidelně jednou měsíčně vyhodnocují vlastnosti svých produktů podle vlastních výrobních parametrů, které jsou vyšší, než stanovují mezinárodní normy. Pokud nevyhoví, jsou vyřazeny.

 

 • LABORATORNÍ TESTY

Srovnávací testy prováděné v období leden až prosinec 2012 prokázaly průměrně o 21 % lepší schopnost přenosu energie kulatých ocelových granulátů Ervin Amasteel oproti obdobným abrazivům ostatních výrobců,u ocelových drtí mají abraziva Ervin Amasteel o 15 % lepší schopnost přenosu energie. Produkty Ervin Amasteel jsou vyráběny výhradně ve vlastních výrobních závodech podle jednotných standardů a při stejných výrobních postupech.

Produkty Ervin Amasteel jsou vyráběny výhradně ve vlastních výrobních závodech podle jednotných standardů a při stejných výrobních postupech.